Płyty fundamentowe

Płyty fundamentowe to nowoczesna propozycja i skuteczna alternatywa dla powszechnie znanych ław oraz ścian fundamentowych. Elementy płyty fundamentowej wykonywane są z Periporu, który posiada doskonałe właściwości izolacyjne, będąc jednocześnie materiałem odpornym na działanie wilgoci oraz działanie znacznych obciążeń zewnętrznych. Peripor swoimi właściwościami dorównuje cechom charakteryzującym piankowe elementy wykonane z XPS. Najwyższą jakość materiału gwarantuje znany na całym świecie producent chemii budowlanej BASF – wyłączny dostawca naszego Partnera – firmy Izodom 2000.

Jedną z głównych zalet płyty fundamentowej jest doskonałe „odizolowanie” powstającego budynku od tego co niekorzystnie wpływa na przebiegające w nim procesy – chłodu i wilgoci. Ponadto ważnym atutem jest znaczne ograniczenie czasu niezbędnego do jej wykonania w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych. Płyta posadowiona jest na niewielkiej głębokości poniżej poziomu powierzchni gruntu – ok. 50 cm. Eliminuje to czasochłonne roboty ziemne oraz pozwala na skuteczne wyeliminowanie błędów towarzyszących budowie ścian fundamentowych – wadliwego ocieplenia oraz nieskutecznej izolacji przeciwwilgociowej.

Standardowa grubość warstwy izolacji powstałej płyty to 25 cm, jednak w szczególnych okolicznościach istnieje możliwość zwiększenia grubości nawet do 40 cm (w przypadku trudnych warunków gruntowych, na życzenie projektanta).

Wykonujemy płyty fundamentowe w systemie Izodom 2000 pod każdym typem budynku. Rozwiązanie dedykujemy budownictwu energooszczędnemu i pasywnemu, ale z powodzeniem wdrażamy je również jako sposób na poprawę parametrów budownictwa tradycyjnego.

Płyty fundamentowe montujemy na terenie miast Lublin, Puławy oraz Zamość, ale również na terenie województwa lubelskiego, całego kraju a także w razie potrzeby poza jego granicami.

Szczegółową wycenę płyty fundamentowej możemy przygotować na podstawie jej projektu. Jeśli nie posiadasz takowego możemy podać orientacyjne koszty realizacji biorąc pod uwagę powierzchnię budynku oraz jego lokalizację. Wykonaniem szczegółowego projektu płyty natomiast zajmie się nasz Konstruktor, a koszt jego przygotowania, w przypadku wyboru naszych usług zostanie Tobie zwrócony na etapie wykonawstwa.


Płyta fundamentowa w pigułce:
1. Ograniczenie robót ziemnych do niezbędnego minimum
2. Posadowienie budynku powyżej poziomu wód gruntowych
3. Większa nośność budynku
4. Znikome osiadanie budynku
5. Szybsze wykonanie
6. Wyższa dokładność
7. Ograniczenie prac posadzkowych
8. Ciągłość izolacji termicznej
9. Większa nośność posadzki
10. Skrócenie przestoju technologicznego po wykonaniu fundamentu

Kontakt z nami

partnerzy